Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Mục tiêu mới cho phong trào thi đua CNVCLĐ tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025

07:02 29/07/2020

Sáng ngày 27/7, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh An Giang lần thứ V (2020 - 2025), tham dự có đồng chí Lê Văn Phước, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với hơn 200 đại biểu lãnh đạo Sở, ngành và điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn. Đây là sự kiện nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện NQ 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020.

Cùng với sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua gắn với chuyên môn, phù hợp đặc thù tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, tạo động lực cho mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy sáng kiến, có nhiều giải pháp đưa vào ứng dụng góp phần tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tạo sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp và kinh tế của địa phương, của tỉnh. Tiêu biểu là phong trào“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”... Kết quả, qua 5 năm, đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã thực hiện 4.154 công trình với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng; 19.738 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý mang lại giá trị làm lợi trên 16 tỷ đồng; 396 đề tài khoa học, dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ được công nhận, với giá trị làm lợi trên 176 tỷ đồng.

 Tại Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch TLĐ về đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 đã đi vào thực tế đời sống nữ CNVCLĐ, tạo bước chuyển biến quan trọng để nữ cán bộ công đoàn và CNVCLĐ phát huy phẩm chất, năng lực, khẳng định vị thế trong công tác và ngoài xã hội. Cụ thể, các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền các chế độ, chính sách hiện hành liên quan đến lao động nữ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như gameshow, website, tờ rơi, pano, sân chơi “Công nhân cuối tuần”, hội thi, website, bản tin… được 2.690 cuộc thu hút đông đảo CNVCLĐ tham dự. Tổ chức tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí cho 10.486 CNLĐ (nữ chiếm hơn 70%) có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp ở các huyện vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền trên 570 triệu đồng. Phát vay không lãi cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đã có 2.187 chị vay với số tiền gần 6 tỷ đồng làm kinh tế phụ, kiếm thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn bảo lãnh vay tín chấp cho hơn 3.000 lượt nữ CNVCLĐ với số tiền gần 40 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ phát triển kinh tế gia đình.

Từ những kết quả đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 -2020, LĐLĐ tỉnh An Giang đã nhận Cờ thi đua Chính phủ với thành tích là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua, riêng thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 LĐLĐ tỉnh cũng đã xuất sắc nhận Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, tại Hội nghị đã tôn vinh, khen thưởng 45 tập thể, 143 cá nhân điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn, trong đó 15 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lê Văn Phước đánh giá: “ 5 năm qua các cấp công đoàn An Giang đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhất là đổi mới công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Đặc biệt phát động hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, đã khơi dậy tiềm năng sáng tạo, sức cống hiến, tâm huyết với nghề nghiệp, thái độ lao động có trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, đề nghị LĐLĐ tỉnh, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ cho phong trào, nhân rộng những việc làm hiệu quả thiết thực, góp phần đưa phong trào lao động sáng tạo và công tác vận động nữ CNVCLĐ đi vào đời sống xã hội của mọi thành phần để góp phần tạo nguồn nhân lực dồi dào cho tỉnh nhà”.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo khí thế, đặt mục tiêu mới cho phong trào thi đua trong CNVCLĐ và công tác vận động nữ CNVCLĐ của hệ thống công đoàn trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú đã phát động kêu gọi các cấp công đoàn, lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh hăng hái tham gia phong trào thi đua với những chỉ tiêu trọng tâm, cụ thể như: phấn đấu hàng năm, có 100% công đoàn cấp trên cơ sở và 90% CĐCS phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; 100% Cụm, Khối thi đua có mô hình mới, cách làm hay được xây dựng, nhân rộng, mỗi CĐCS đăng ký thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc hoặc mô hình hoạt động đem lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn; ít nhất 30% cá nhân được khen thưởng hằng năm là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo quản lý; 100% cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác thi đua, khen thưởng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cẩm Tú

Lãnh đạo khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến

trong phong trào thi đua CNVCLĐ tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Cẩm Tú

Lãnh đạo khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

trong phong trào thi đua  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”. Ảnh: Cẩm Tú

Tuyết Như