Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

An Giang: đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023

11:04 13/11/2020

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch về đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023

Đoàn viên hưởng ứng cài đặt bluezone truy vết tiếp xúc để chung tay phòng chống covid-19

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, các cấp công đoàn về công tác truyền thông của Công đoàn Việt Nam với hình ảnh được xây dựng “Công đoàn là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”. Tạo sự đồng tình ủng hộ của hệ thống chính trị, người sử dụng lao động đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động của tổ chức Công đoàn với nhiều hình thức thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, đảm bảo kịp thời, thông suốt, được người lao động, người sử dụng lao động và toàn xã hội hiểu rõ và đánh giá đúng. Thực hiện công tác truyền thông có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường sự quan tâm của các cấp công đoàn đối với công tác truyền thông công đoàn. Xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng được nhu cầu của hoạt động truyền thông Công đoàn Việt Nam.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra chỉ tiêu: hằng năm, LĐLĐ tỉnh tổ chức ít nhất 03 đợt truyền thông đặc biệt như: Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). Mỗi năm tiếp tục thực hiện ít nhất 12 chương trình truyền hình, 24 số phát thanh “Lao động và Công đoàn” trên sóng phát thanh và 52 chuyên mục trên Báo An Giang. Thành lập ít nhất 02 nhóm truyền thông của cán bộ công đoàn trên mạng xã hội để phổ biến, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin. Đến hết quý II/2021, tạo 01 group trên zalo kết nối giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với 100% cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống công đoàn tỉnh và khoảng 95% Chủ tịch CĐCS trong toàn tỉnh. Trong vòng 24 giờ, tổ chức hỗ trợ, giải đáp thông tin do đoàn viên, người lao động yêu cầu gửi qua trang facebook. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác truyền thông cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách và Chủ tịch (Phó chủ tịch) công đoàn cơ sở trực thuộc ít nhất 01 lớp/năm.

100% Công đoàn cấp trên cơ sở đẩy mạnh thành lập facebook của đơn vị và thường xuyên đăng tải thông tin về chính sách, pháp luật, hoạt động công đoàn. Hỗ trợ, giải đáp thông tin do đoàn viên, người lao động yêu cầu gửi qua trang facebook trong 24 giờ. Đến hết quý II/2021, tạo group trên zalo kết nối giữa Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu Công nghiệp với 100% Ủy viên Ban chấp hành cùng cấp và 100% Chủ tịch CĐCS trực thuộc. Hằng năm, mỗi đơn vị, địa phương có ít nhất 30 tin, bài viết gửi đăng tải trên website của Liên đoàn Lao động tỉnh. Tạo 01 group trên zalo để kết nối giữa Ban chấp hành CĐCS với tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn; tùy theo điều kiện có thể kết nối ít nhất 20% đoàn viên, người lao động ở những doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên nhằm thường xuyên thông tin, tuyên truyền hoạt động công đoàn đến đoàn viên, người lao động.

Đối với Công đoàn cơ sở, nhất là CĐCS doanh nghiệp có từ 1.000 đoàn viên, người lao động trở lên phải cử 01 báo cáo viên công đoàn, có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động. Đồng thời, lựa chọn nội dung phù hợp, đề xuất với người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, địa điểm... để thực hiện công tác truyền thông đến đoàn viên, người lao động. Vận động người sử dụng lao động đầu tư trang bị hệ thống loa truyền thanh, bảng tin, biển báo ngoài trời... để phục vụ công tác truyền thông. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trong nội bộ công ty. Đồng thời, theo dõi hoạt động của các trang, nhóm mạng xã hội (facebook...) của công nhân tại đơn vị, địa bàn để nắm bắt trao đổi, phản ánh và giải thích, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Đối tượng được triển khai bao gồm: cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

Tập trung truyền thông vào 03 nội dung chính gồm: truyền thông chuyên sâu, truyền thông phổ biến, cập nhật thường xuyên và truyền thông các sự kiện nổi bật của tổ chức công đoàn.

Hình thức truyền thông bao gồm: Truyền thông trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và báo chí và truyền thông trực tiếp (truyền thông nhóm, truyền thông qua hệ thống loa và công tác tuyên truyền miệng thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín).

Kế hoạch được triển khai còn nhằm nâng cao vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động theo pháp luật; đồng thời đảm bảo hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng thực chất, thực sự là điểm tựa vững chắc, là sự chựa chọn đầu tiên của người lao động đối với tổ chức đại diện cho mình./.

Cẩm Tú