Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

LĐLĐ huyện An Phú: triển khai Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

04:53 22/03/2021

Liên đoàn Lao động An Phú hội nghị triển khai Tháng Công nhân năm 2021

Ngày 22/03, LĐLĐ huyện An Phú tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thị Kim Uyên chủ trì hội nghị cùng đại diện BCH CĐCS trực thuộc tham dự hội nghị.

Tháng Công nhân 2021 được LĐLĐ huyện An Phú triển khai với nhiều nội dung xoay quanh chủ đề “Đoàn kết - sáng tạo, vượt khó, phát triển, trong đó nhấn mạnh Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. LĐLĐ huyện yêu cầu những sáng kiến đã được áp dụng phải mang lại lợi ích thiết thực làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Những sáng kiến xuất sắc tiêu biểu của đoàn viên từ tháng 5/2021 sẽ được các cấp Công đoàn biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. Đẩy mạnh truyền thông qua phương tiện Đài truyền thanh huyện, trên trang tin, Zalo, facebook Công đoàn huyện An Phú. Chú trọng nêu gương, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, các mô hình chăm lo lợi ích đoàn viên hiệu quả và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

           Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 sẽ tập trung chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Cụ thể tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thương lượng với người sử dụng lao động có các giải pháp thiết thực để doanh nghiệp cùng với người lao động thực hiện tốt chủ đề. Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Tổ chức động viên kịp thời các đoàn viên, người lao động có sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm ATVSLĐ và đề nghị Công đoàn cấp trên tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành trong các hoạt động kiểm tra, giám sát ATVSLĐ, công tác huấn luyện về ATVSLĐ. Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn./.

Văn Minh