Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Các cấp công đoàn An Giang tuyệt đối chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

04:38 02/04/2020

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 1214/LĐLĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung cao độ, thực hiện triệt để các nội dung như sau:

Cơ quan LĐLĐ tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ chỉ bố trí cán bộ trực các ban nghiệp vụ cần thiết còn lại làm việc tại nhà thông qua hệ thống Văn phòng điện tử

Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1022-CV/TU, ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy An Giang; Chỉ thị số 726/CT-UBND, ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương, ngành.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền những nội dung chính thống về phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đoàn viên, NLĐ nắm rõ về dịch bệnh và các phương pháp phòng, chống trong giai đoạn mới, tập trung  tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử phạt liên quan đến dịch Covid-19 như: trốn tránh việc cách ly, trốn khỏi nơi cách ly; không khai báo, khai báo không trung thực, che giấu dịch bệnh; đưa tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19. Quán triệt đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc tinh thần làm việc tại nhà, chấp hành chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0h00 ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020. Từng đoàn viên, cán bộ, CNVCLĐ phải gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền gia đình, người thân, quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1022-CV/TU, ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy An Giang và Chỉ thị số 726/CT-UBND, ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh cũng phân công 1 cán bộ trực để tiếp nhận các văn bản các cán bộ còn lại làm việc tại nhà

Riêng Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chủ động đề ra phương pháp làm việc phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, không để đình trệ, xao nhãng công việc. Phân công bố trí trực lãnh đạo và cán bộ làm nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; nắm tình hình lao động, việc làm và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và thông tin báo cáo cho cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành và công đoàn cấp trên theo quy định. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; tăng cường trao đổi công việc bằng hình thức trực tuyến trừ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ quan trọng, cần thiết khác phải đến làm việc tại cơ quan theo chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, ngành. Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quản lý cán bộ, công chức, NLĐ trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội và các trường hợp cán bộ, công chức, NLĐ của cơ quan bị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, ngành.

Ngoài ra, các cấp công đoàn cần tiếp tục tăng cường các biện pháp chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai đến CĐCS doanh nghiệp trực thuộc báo cáo tình hình của doanh nghiệp, đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tham gia cùng người sử dụng lao động thực hiện các phương án giảm giờ làm; chi trả tiền lương, các chế độ chính sách, các khoản phúc lợi khác cho NLĐ trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19; hỗ trợ cho NLĐ mất việc làm, không có thu nhập để ổn định cuộc sống, nuôi con,… Trước mắt cần giúp người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi, hưởng đủ bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ tối đa để NLĐ có cơ hội tìm được công việc khác tạm thời trong bối cảnh dịch bệnh.

Tiếp tục tăng cường thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ, tuyên truyền các chương trình ưu đãi đã ký kết giữa DN và hệ thống công đoàn để đoàn viên, NLĐ tham gia thụ hưởng, qua đó góp phần giúp các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp, việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp đối với NLĐ do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, không để xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến đình công, lãn công ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Riêng Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành phố có Tổ tự quản nhà trọ công nhân lao động vận động chủ nhà trọ giảm, giãn hoặc miễn tiền thuê nhà trọ cho công nhân trong các tháng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân trong tình hình hiện nay.

Đối với CĐCS doanh nghiệp trực thuộc tỉnh cần báo cáo thường xuyên (bằng email) tình hình của doanh nghiệp, đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tham gia cùng người sử dụng lao động thực hiện chi trả tiền lương, các chế độ chính sách, các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Kịp thời nắm bắt đời sống, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, người lao động đề xuất người sử dụng lao động giải quyết khó khăn, vướng mắc; cùng với người sử dụng lao động chủ động tìm giải pháp vừa duy trì hoạt động sản xuất, vừa hỗ trợ giúp đỡ người lao động giảm bớt khó khăn để họ yên tâm gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền động viên đoàn viên, NLĐ vừa đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, ủng hộ các giải pháp, bố trí nhân lực, cơ cấu lại sản xuất của doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, vừa cố gắng làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động, đình công, lãn công. Chủ động trao đổi với chủ doanh nghiệp để thực hiện giảm giờ làm cho NLĐ được nghỉ theo chế độ được hưởng mức lương cơ sở thông qua chính sách bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp các Trung tâm giới thiệu việc làm tạm thời cho NLĐ, vận động NLĐ phải nỗ lực tìm kiếm công việc mới.

T.N