Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát các trường hợp đi về từ vùng dịch và thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP, ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

02:31 01/02/2021

Ngày 01/02/2021, đồng chí Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1783/LĐLĐ về việc rà soát các trường hợp đi về từ vùng dịch và thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP, ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát các trường hợp đi về từ vùng dịch và triển khai thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP, ngày 30/01/2021 của Văn phòng chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện và tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ một số nội dung:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”. Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp đến.

2. Nắm chắc tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, với “làn sống mới” lây nhiễm COVID-19, đảm bảo phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất.

3. Hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tuyên truyền, vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang…

4. Thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định sẽ bị xử phạt.

5. Tất cả các trường hợp trở về từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 01/01/2021 đến nay (đặc biệt tại TP. Chí Linh và các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh) đều phải khai báo y tế, lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo hướng dẫn của Sở Y tế. Các trường hợp cố tình không khai báo, khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

 

Ban TG