Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

An Giang vượt chỉ tiêu tham gia hưởng ứng Chương trình 75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển

09:45 05/04/2021

Chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần nữa thì chương trình 75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển chính thức khép lại, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh triển khai, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia, đăng ký các sáng kiến trên phần mềm của chương trình. Với sự chủ động nỗ lực cùng nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, đến nay Công đoàn An Giang đã có 3.072 thí sinh dự thi với 2.952 ý tưởng sáng kiến vượt khó, phát triển, vượt 246% so với chỉ tiêu đặt ra, hiện đang giữ vị trí thứ 4 trong hệ thống công đoàn cả nước

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú chỉ đạo khẩn trương triển khai Chương trình 75 ngàn sáng kiến vượt khó phát triển ngay sau khi có hướng dẫn Tổng Liên đoàn

Theo đó, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh triển khai chương trình bằng nhiều hỉnh thức gián tiếp và trực tiếp, thông qua các kênh tuyên tuyền nội bộ…kết quả ghi nhận đến nay, toàn tỉnh có  14/14 CĐCS cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai. Trong đó có 230 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức lễ ký kết,  642 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ ngành, CĐ Các Khu công nghiệp triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ giữa thủ trưởng, Ban giám đốc và BCH CĐCS. Đối với CĐCS trực thuộc tỉnh có 60/114 CĐCS triển khai bằng văn bản, thực hiện biên bản ghi nhớ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có 02 CĐCS DN trực thuộc tỉnh tổ chức Lễ ký kết (CĐCS Cty CP Dược phẩm Agimex pharm, CĐCS Công ty CP Điện nước An Giang), đây là những doanh nghiệp có số lượng lao động từ 500 lao động.

CĐCS Bệnh viện sản nhi (thuộc CĐ Ngành Y tế ) là đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên thực hiện lễ ký kết

CĐCS công ty CP Dược phẩm Agimexpharm (CĐCS DN trực thuộc tỉnh) ký kết biên bản ghi nhớ phát động hưởng ứng Chương trình 75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển

CĐCS XN môi trường Đô thị TP. Châu Đốc (thuộc LĐLĐ Tp. Châu Đốc) tổ chức Lễ ký kết thực hiện chương trình

CĐCS Trường THCS Cái Dầu (thuộc LĐLĐ huyện Châu Phú) tổ chức Lễ ký kết triển khai biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình giữa BCH CĐ và Ban giám hiệu nhà trường

CĐCS Trung tâm y tế Tp. Long Xuyên (thuộc LĐLĐ Tp. Long Xuyên) tổ chức chương trình lễ ký kết hưởng ứng 75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển

CĐCS cơ quan xã Phú Bình (thuộc LĐLĐ huyện Phú Tân) tổ chức Lễ ký kết phát động hưởng ứng Chương trình 75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển

CĐCS Trung Tâm y tế huyện Tịnh Biên (thuộc LĐLĐ huyện Tịnh Biên) triển khai phát động hưởng ứng Chương trình và ký biên bản ghi nhớ

CĐCS Trung tâm Y tế huyện An Phú (thuộc LĐLĐ huyện An Phú) tổ chức Lễ ký kết hưởng ứng thực hiện Chương trình

Tuyết Như