Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn Việt Nam: “Chủ động – Tích cực – Sáng tạo – Trách nhiệm”

03:42 13/04/2020

Đó là thông điệp của công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020 vừa được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN vừa ký ban hành tại Kế hoạch số 20/KH-TLĐ ngày 7/4/2020.

 

Theo đó, trọng tâm công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020 bám sát vào 7 nhóm vấn đề cụ thể hóa chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”
Kế hoạch chỉ rõ nội dung của công tác truyền thông cần tập trung làm rõ vai trò chủ động của công đoàn cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; vai trò tích cực của công đoàn trong giải quyết những vấn đề công nhân, lao động quan tâm. Quan điểm của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng; xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi). Vai trò của tổ chức Công đoàn trong Hội đồng Tiền lương quốc gia về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 (tập trung vào truyền thông các kết quả nghiên cứu, khảo sát về mức sống, thu nhập của NLĐ tạo điều kiện cho việc đàm phán, thương lượng tiền lương cho NLĐ).
Bên cạnh đó, công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam cần thường xuyên phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Bộ luật Lao động (sửa đổi); lắng nghe, phản ánh những đề xuất của đoàn viên công đoàn về nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; hoạt động của các cấp Công đoàn tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.

Ảnh minh họa

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Tuy nhiên, triển khai chiến dịch truyền thông về các sự kiện trọng đại của đất nước và các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam, như kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2020; kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ... Đồng thời, tiếp tục truyền thông về gương người tốt – việc tốt trong tổ chức công đoàn từ các mô hình hay, cách làm tốt đến các tấm gương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp gắn với cuộc vận động do Công đoàn tổ chức.
Kế hoạch cũng xác định 2 kênh truyền thông chủ lực gồm: báo chí và mạng xã hội. Trong đó, báo chí công đoàn (Báo Lao động, Báo Người Lao động, Báo Lao động Thủ đô, Tạp chí Lao động và Công đoàn), các Cổng/trang thông tin điện tử công đoàn các cấp là những đơn vị chủ lực trong công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020. Ngoài ra, Tổng LĐLĐ VN tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí ngoài hệ thống công đoàn.
Đối với truyền thông mạng xã hội, Tổng LĐLĐ VN tập trung nâng cao chất lượng trang Công đoàn Việt Nam trên facebook và 53 trang facebook của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương theo hướng tuyên truyền đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội (bài viết, infographic, video...); tổ chức các cuộc thi (ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”, thi viết về đời sống, việc làm của công nhân và hoạt động công đoàn, thi video clip sáng tạo “Bài tập thể dục giữa ca” cho công nhân lao động tại nơi làm việc”...); thường xuyên phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoạt động công đoàn, nhất là về chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của NLĐ; tăng hiệu ứng cho các bài viết có chất lượng về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên các báo điện tử; hình thành nhóm quản trị các trang mạng xã hội (facebook) của công đoàn nhằm thường xuyên trao đổi thông tin, tuyên truyền và tổ chức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến tổ chức Công đoàn Việt Nam; ...
Thông qua công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020 để giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ hoạt động thiết thực, vì người lao động (NLĐ) của các cấp công đoàn, nhất là các hoạt động ở cơ sở xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, gắn bó của đoàn viên, NLĐ với Công đoàn Việt Nam; thúc đẩy các phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, NLĐ.

http://www.congdoan.vn/tin-tuc/tuyen-truyen-giao-duc-thi-dua-khen-thuong-511/cong-doan-viet-nam-%E2%80%9Cchu-dong-%E2%80%93-tich-cuc-%E2%80%93-sang-tao-%E2%80%93-trach-nhiem%E2%80%9D-498134.tld

www.congdoan.vn