Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Sở Công thương: Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

02:50 14/02/2020

Chiều ngày 13/02, Sở Công thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020… Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Hùng Giám đốc Sở về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị; Nghị quyết của Đảng, của các cấp công đoàn đến các đoàn viên công đoàn; tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công chức, viên chức, lao động. Tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa… Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

 

Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương và Chủ tịch Công đoàn  ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.​/.

T.Q.P