Nâng cao chất lượng dân số để phát triển giống nòi!                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

LĐLĐ tỉnh: Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới

08:13 13/12/2017

Sáng ngày 12/12, LĐLĐ tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới - đợt IV/2017, đến dự có ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp và cùng 206 báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên công đoàn các cấp.

Ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp đang triển khai nội dung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Hội nghị đã triển khai các văn bản pháp luật mới, với các nội dung như: Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

Ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp đang triển khai nội dung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Thông qua tập huấn nhằm giúp các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên công đoàn các cấp cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Đây là hoạt động trong chương trình phối hợp định kỳ hàng năm giữa Sở Tư pháp và LĐLĐ tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

 

Hữu Trí