Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Kết quả thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thoại Sơn giai đoạn 2015 – 2020

10:00 06/08/2020

5 năm qua (2015 – 2020), cùng với những hoạt động sôi nổi, thiết thực để xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước lộ trình, phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn huyện Thoại Sơn có nhiều đổi mới với những mô hình, hình thức phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, tạo nên khí thế và sức sống mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện hiện có 4.794 CNVCLĐ (nữ 2.480), trong đó đoàn viên công đoàn là 4.368 (nữ 2.363), hiện đang sinh hoạt trong 110 công đoàn cơ sở (thành lập mới 4 công đoàn và phát triển 1.525 đoàn viên so với năm 2015).

 

Từ năm 2015 đến nay, các cấp công đoàn huyện có nhiều công trình, sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ cho đời sống xã hội, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, bao gồm: 116 công trình sản phẩm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành và đơn vị; có 4.378 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, 1.978 sáng kiến cấp huyện, 1.978 sáng kiến cấp tỉnh và 74 sản phẩm đổi mới sáng tạo, 8 đề tài khoa học ứng dụng.

Thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả bộ máy, hầu hết cơ quan, doanh nghiệp đều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, tiết kiệm được chi phí hành chính. Năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các ngành tham gia hội thi cải cách hành chính tỉnh An Giang đạt giải nhì toàn tỉnh.

Các công đoàn cơ sở trong huyện vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” hằng năm đạt trên 1,5 tỷ đồng; chương trình Mái ấm Công đoàn từ năm 2015 đến nay đã hỗ trợ cất mới và sửa chữa 50 căn nhà tập thể cho giáo viên; trợ cấp khó khăn cho 36 trường hợp với gần 875 triệu đồng; phát vay Quỹ xã hội Công đoàn cho 265 lượt đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn với nguồn vốn trên 260 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện duy trì và trao học bổng Tôn Đức Thắng cho 15 cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và 49 suất quà tiếp bước đến trường với tổng số tiền gần 41 triệu đồng.

Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã công nhận 9.674 lượt nữ đoàn viên đạt danh hiệu cấp cơ sở; Liên đoàn lao động tỉnh tặng 7 bằng khen cho các cấp công đoàn trong huyện. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” được UBND tỉnh tặng 4 bằng khen và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 4 bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Các công đoàn cơ sở trường học với phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, phong trào “Hai không” (nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử), xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”… đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy – học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành Y tế với phong trào thực hiện “12 điều y đức”, “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế” mang lại hiệu quả thiết thực trong ngành, góp phần đạt các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng huyện nông thôn mới.

Phong trào thi đua đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt, hội nghị và các hoạt động tuyên truyền như: Thi tìm hiểu về cuộc đời, hoạt động và tấm gương đạo đức của Bác, thi kể chuyện về Bác,... có tác dụng mạnh mẽ trong việc chuyển từ “học tập” sang “làm theo”, góp phần nâng dần chất lượng hoạt động của hệ thống công đoàn.

Ghi nhận những thành tích trên các lĩnh vực, 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã đề nghị Tổng Liên đoàn tặng 1 Cờ thi đua và 8 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 470 Bằng khen cho các công đoàn cơ sở (trong đó có 77 Bằng khen tập thể và 393 Bằng khen cá nhân); Liên đoàn Lao động huyện tặng 120 giấy khen cho tập thể và 678 cá nhân. Việc khen thưởng được thực hiện theo hướng nâng dần số lượng khen đột xuất cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, phong trào cụ thể, ưu tiên cho đối tượng là cán bộ cấp thấp, nhân viên, công nhân lao động.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Công đoàn, thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ “Tiếp tục kiện toàn các khối thi đua trực thuộc; tham mưu đề xuất xây dựng các bảng điểm, hệ thống chỉ tiêu thi đua thực sự khoa học, sát với thực tế hoạt động của cơ sở; chú trọng nâng chất chất lượng công tác thi đua gắn với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhân rộng nhân tố điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và ngành; đồng thời đẩy mạnh giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức xem xét kết nạp vào Đảng” – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trương Tung Sơn chia sẻ./.

Nguyễn Quốc Khánh