Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CÔNG ĐOÀN CHÂU THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CNVCLĐ,

04:21 01/07/2020

Sáng ngày 30/6, LĐLĐ huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Châu Thành. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Hữu Giang, PCT LĐLĐ tỉnh và đ/c Hồ Trường Huấn, Huyện ủy viên, PCT UBND huyện.

Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng  5 năm  giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ 2020 – 2025. Các đại biểu cùng tham gia thảo luận với nhiều nội dung, trong đó nổi bật, tiêu biểu như: Mô hình, cách làm hay nhằm phát động các phong trào thi đua tại đơn vị; Công tác lãnh, chỉ đạo trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tổ chức các hoạt động nhằm giữ vững các chỉ tiêu về an ninh trật tự, môi trường trong việc xây dựng Nông thôn mới…

Nhằm tiếp túc phát huy thành quả đạt được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện phát động phong trào thi đua 5 năm (2020 - 2025) trong hệ thống Công đoàn huyện. Tại Hội nghị, nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, LĐLĐ huyện đã trao 28 giấy khen (06 tập thể và 22 cá nhân) đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ huyện giai đoạn 2015 – 2019.

Đồng thời Hội nghị đã lựa chọn và thông qua danh sách 07 đại biểu (02 tập thể và 05 cá nhân) tham dự Hội nghị Điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Đ/c Nguyễn Hữu Giang, PCT LĐLĐ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ, giai đoạn 2015 - 2019

Huỳnh Vân