Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa X), tổ chức họp thường kỳ lần thứ 23 (mở rộng).

09:59 30/06/2020

Chiều ngày 29/6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa X), tổ chức họp thường kỳ lần thứ 23 (mở rộng), đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, phó các Ban nghiệp vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

Quang cảnh buổi họp

Tại kỳ họp lần này, Ban Thường vụ đã tập trung thảo luận và cho ý kiến các nội dung chuẩn bị trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII (mở rộng) khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2020 và các nội dung sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời cho ý kiến các dự thảo báo cáo chuyên đề về: Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn; Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2020; Báo cáo công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ, ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; Kế hoạch trao tặng Học bổng Tôn Đức Thắng và quà tiếp bước đến trường; Danh sách đề nghị Giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam” và dự Hội nghị Điển hình tiên tiến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiện Phú biểu dương tinh thần trách nhiệm của các Ban nghiệp vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các nội dung văn bản thông qua Ban Thường vụ; ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và các Ban nghiệp vụ, đồng thời yêu cầu Văn phòng, các Ban nghiệp vụ tiếp thu và hoàn chỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách để thông qua Hội nghị Ban Chấp hành hành lần thứ VII (mở rộng) khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, dự kiến tổ chức ngày 14/7/2020.

Văn Phụng