Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

An Giang: Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ V

05:25 27/07/2020

Sáng 27-7, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ V (giai đoạn 2020-2025); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa phong trào thi đua phát triển rộng khắp, "Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua" theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh, cần quan tâm xây dựng kế hoạch, chương trình thi đua sát với nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, với nhiều mô hình, việc làm mới thiết thực, mang lại hiệu quả, xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Cùng với đó, các cấp Công đoàn cần động viên cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, tìm ra nhiều giải pháp tiết kiệm để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, khai thác tốt nhất mọi tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đạt thành tích xuất sắc toàn diện năm 2019. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua 1 tập thể, 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi đua phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen 5 tập thể, 10 cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen 33 tập thể, 106 cá nhân đạt thành tích xuất sắc về phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2015-2020…

Mỹ Hạnh (Báo AG)