Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

04:38 11/12/2018

Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 09/11/2018.

 

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời hạn thực hiện từ ngày 01/07/2019.

Cũng tại Nghị quyết này, Quốc hội chủ trương nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quyết liệt chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, sẽ không ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách Nhà nước trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập.

Theo luatvietnam.vn