Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

An Giang: Công đoàn cơ sở FDI đầu tiên ký kết hưởng ứng Chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

10:08 02/04/2021

Chiều ngày 31/3, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty TNHH NV Apparel tổ chức Lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Tham dự, có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phan Thị Diễm; Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Nguyễn Kim Yến, đại diện Ban Giám đốc Công ty có ông Prakob Bordinechdecho, Giám đốc Nhà máy, bà Võ Thị Phương Trâm - Chủ tịch CĐCS và trên 20 cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên công ty tham dự.

Chủ tịch CĐCS công ty Võ Thị Phương Trâm và Đại diện Ban Giám đốc Công ty - Giám đốc Nhà máy ông Prakob Bordinechdecho ký kết chương trình.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH NV Apparel Võ Thị Phương Trâm và đại diện Ban Giám đốc công ty đã ký biên bản ghi nhớ hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” với các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, phấn đấu trong năm có khoảng 20 sáng kiến cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 10 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh biểu dương công tác chuẩn bị lễ ký kết của đơn vị. Đồng thời cho biết: CĐCS Công ty TNHH NV Apparel là đơn vị FDI đầu tiên tổ chức Lễ ký kết thực hiện hưởng ứng Chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của tỉnh. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong thực hiện hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm 2021 của tổ chức công đoàn.

Chủ tịch CĐCS công ty Võ Thị Phương Trâm và Đại diện Ban Giám đốc Công ty - Giám đốc Nhà máy ông Prakob Bordinechdecho ký kết chương trình.

Đồng chí tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám đốc và CĐCS Công TNHH NV Apparel, Chương trình “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển” sẽ triển khai nhanh chóng, cụ thể đến từng tổ công đoàn, đến từng đoàn viên trong công ty, qua đó giúp mỗi đoàn viên, CNLĐ hiểu ý nghĩa và tham gia chương trình. Bên cạnh, đồng chí Diễm còn đề nghị BCH CĐCS phải theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tham gia đăng ký sáng kiến trên phần mềm, quyết tâm cùng nhau hưởng ứng chương trình, phát huy truyền thống thi đua sáng tạo thực hiện đạt và vượt các sáng kiến đã ký kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển phong trào thi đua của công đoàn.

Được biết, đến nay An Giang đã có gần 2.000 “sáng kiến, vượt khó, phát triển” đã được đăng ký và hiện đứng 05 trong hệ thống công đoàn cả nước./.

Kim Yến