Nhiệt liệt chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Công đoàn phối hợp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Châu Đốc lần thứ V, giai đoạn (2020 – 2025)

10:23 12/06/2020

Sáng ngày 09/06/2020 Uỷ ban Nhân dân phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Châu Đốc lần thứ V giai đoạn (2020-2025). Tham dự có đồng chí Trần Quốc Tuấn, UV BTV Thành ủy , PCT thường trực UBND TP. Châu Đốc, đồng chí Phan Thị Diễm, PCT thường trực LĐLĐ tỉnh.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Châu Đốc trong 05 năm qua (2016 -2020) và phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, có sáng kiến, giải pháp hữu ích áp dụng hiệu quả trong thực tiễn hoặc gương người tốt việc tốt, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

Từ năm 2015 đến nay, đã có nhiều công trình sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ cho đời sống xã hội, tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước, bao gồm: có 18 công trình sản phẩm chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ quan trọng của đất nước, của ngành và đơn vị; Sáng kiến kinh nghiệm đạt 1.334 cấp trường, 648 đạt cấp thành phố, 120 đạt cấp tỉnh và 336 đề tài khoa học.

Thông qua Đại hội, Liên đoàn Lao động thành phố trao Giấy khen cho 20 tập thể và 02 cá nhân điển hình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm (2015 - 2019).

Đ/c Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thành phố giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c Trần Quốc Tuấn, UV BTV Thành ủy , PCT TT UBND TP. Châu Đốc trao  cờ thi dua của UBND Tỉnh cho 5 tập thể cụm, khối thi đua trực thuộc thành phố đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019

Kim Phụng