Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CĐCS Trung tâm Y tế huyện An Phú: được chọn là đơn vị phát động hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

03:14 02/04/2021

Sáng 02-4, tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, CĐCS Trung tâm Y tế huyện phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Tham dự có đồng chí Trần Văn Sang, Giám đốc Trung tâm Y tế, đồng chí Trịnh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và đồng chí Trần Mật Nhiệm, Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Đại biểu dự lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

CĐCS Trung tâm Y tế huyện An Phú là đơn vị luôn dẫn đầu phong trào sáng kiến ý tưởng; và là Công đoàn xuất sắc trong nhiều năm qua, được Liên đoàn Lao động huyện An Phú lựa chọn là công đoàn cơ sở tổ chức phát động thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Theo đó, từ nay đến ngày 20/4, Trung tâm Y tế huyện sẽ đẩy mạnh phong trào sáng kiến ý tưởng trở thành hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành và thiết thực, lập thành tích chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 và kỷ niệm 30 năm thành lập huyện An Phú.

 Đại diện CĐCS và Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú ký kết hưởng ứng Chương trình

Hưởng ứng chương trình, CĐCS Trung tâm Y tế huyện đặt mục tiêu có 26 sáng kiến đăng ký mới và áp dụng vào thực tiễn. Năm 2021, mỗi tổ công đoàn khoa, phòng và trạm Y tế xã, thị trấn đăng ký ít nhất 01 sáng kiến ý tưởng, toàn đơn vị.

Văn Minh