Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Năm 2020, CĐCS Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện An Phú: dẫn đầu Khối thi đua số 04

09:12 16/11/2020

Ngày 16/11, CĐCS Phòng Tài Nguyên & Môi Trường huyện An Phú tổ chức cuộc họp bình xét thi đua năm 2020 giữa các đơn vị trong khối thi đua số 04 (trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện An Phú. Tham dự chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Võ Thanh Điền - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cùng các Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trong khối thi đua số 04.

Ảnh toàn cảnh hội nghị tổng kết khối thi đua số 04

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Thanh Điền đánh giá cao công tác thi đua của các CĐCS, nhất là đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh, đồng chí cũng đề nghị một số công đoàn cơ sở khắc phục những mặt tồn tại và mong rằng trong năm tới các đơn vị phải phấn đấu hơn nữa để làm tốt các nhiệm vụ mà LĐLĐ huyện giao.

Trên cơ sở các đánh giá nêu trên, lần lượt các CĐCS tham dự tại cuộc họp đã có ý kiến góp ý, đề nghị xây dựng, bổ sung quy chế và rút kinh nghiệm để công tác thi đua năm 2021 ngày càng tốt hơn.

Kết thúc buổi làm việc, đã có 02/09 công đoàn cơ sở được bầu chọn xuất sắc, trong đó, CĐCS Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện là đơn vị dẫn đầu.

          Năm 2020 là năm thứ 6 LĐLĐ huyện chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua - khen thưởng theo khối và giao cho CĐCS Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm trưởng Khối thi đua số 04 năm 2021./.

Văn Minh