Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Công đoàn An Giang: Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua trong CNVCLĐ tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

10:24 22/01/2020

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch số 236/KH-LĐLĐ phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng và đất nước trong năm 2020.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú tặng bằng lao động sáng tạo của TLĐ cho công nhân lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Qua đó, nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, thi đua lao động giỏi; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu KT – XH giai đoạn 2016 – 2020 những năm tiếp theo của tỉnh nhà. Các phong trào thi đua phải bảo đảm thiết thực, gắn với vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; chú trọng ở DN khu vực ngoài nhà nước; khen thưởng kịp thời, chính xác, ưu tiên CNLĐ trực tiếp sản xuất; Tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn. Theo đó, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện các nội dung thi đua cụ thể:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở... tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề hoạt động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Phát động CNVCLĐ tích cực tham gia hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Chung tay cải cách hành chính”… sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu KT-XH của tỉnh. Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua trong năm 2020, cụ thể: hỗ trợ ít nhất 100 căn MACĐ;100% Liên đoàn Lao động huyện, thị, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện đạt và vượt dự toán thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và nộp điều tiết kinh phí tiết kiệm theo Nghị quyết 9c/TLĐ năm 2020.

Trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Không có đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt vi phạm bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 100% cơ quan, đơn vị có ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; 80% trở lên DN khu vực ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; 70% trở lên số DN có tổ chức công đoàn xây dựng và ban hành quy chế đối thoại nơi làm việc; trên 90% DN có tổ chức công đoàn ký kết TULĐTT; 90% TULĐTT có nhiều điều, khoản có lợi hơn cho NLĐ; ít nhất 45% bản TULĐTT xếp loại B.

100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 90% CĐCS thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp; giám sát ít nhất 10% công đoàn cấp dưới; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát ít nhất 03 đơn vị, doanh nghiệp/năm.

Phấn đấu phát triển mới 4.900 đoàn viên; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập 100% CĐCS doanh nghiệp có từ 20 lao động và 10% DN có từ 10 lao động trở lên, đủ điều kiện theo quy định. Phấn đấu 100% công đoàn cấp trên cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% CĐCS khu vực nhà nước và 65% CĐCS khu vực ngoài nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong số hoàn thành tốt nhiệm vụ có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi CĐCS trong tỉnh giới thiệu 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Phấn đấu thành lập 100% Ban Nữ công quần chúng CĐCS DN khu vực ngoài nhà nước có từ 10 nữ đoàn viên trở lên. Phấn đấu từ 90% trở lên Ban nữ công quần chúng CĐCS có tổ chức ít nhất 01 hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, NLĐ.

Thời gian phát động phong trào thi đua tổ chức thành 02 đợt: Đợt 1 từ tháng 01/2020 đến 30/6/2020 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh- Mừng sinh nhật Bác”; Đợt 2 từ 01/7/2020 đến 31/12/2020 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

T.N