Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Tiếp tục lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

08:02 04/05/2020

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do LĐLĐ tỉnh phát động đã khẳng định hiệu quả khi khơi dậy được tiềm năng, niềm đam mê sáng tạo của lực lượng CNVCLĐ trong các ngành, nghề, các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Hiện tại tổ chức Công đoàn An Giang có 1.532 CĐCS với 100.246 đoàn viên/ 104.646 CNVCLĐ (chiếm tỷ lệ trên 95%), các cấp công đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm công việc của ngành, nghề, lĩnh vực; gắn việc thực hiện phong trào thi đua với thực hiện các phong trào, cuộc vận động riêng của từng ngành. Cụ thể, đối với khối hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua được gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành quản lý, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính. Khối trường học thi đua “dạy tốt, học tốt” và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Đối với khối sản xuất, kinh doanh, các CĐCS doanh nghiệp đã phát động các phong trào thi đua gắn liền với các mục tiêu sản xuất kinh doanh như thi đua “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi Tổ công đoàn một sáng kiến”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”....

Chính từ sự chủ động, vận dụng linh hoạt đưa các nội dung, chỉ tiêu thi đua đi vào công việc chuyên môn, gắn liền mục tiêu sản xuất, kinh doanh, kết quả phong trào thi đua năm 2019 ghi nhận toàn tỉnh có 650 công trình, phần việc, 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện 28 công trình, phần việc; riêng khối sản xuất, kinh doanh có 856 công trình sản phẩm, phần việc hoàn thành với tổng giá trị trên 8,338 tỷ đồng, trong đó giá trị làm lợi trên 73 tỷ đồng; 50 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng và 1.670 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi trên 02 tỷ đồng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế cho địa phương. Qua đó, LĐLĐ tỉnh đã tặng 36 cờ thi đua và 1.150 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm 2020, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng chất phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn, LĐLĐ tỉnh lần đầu tiên tổ chức tổng kết toàn diện các phong trào thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua với LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và Khối thi đua trực thuộc tỉnh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Theo đánh giá của các khối trưởng khối thi đua năm nay được LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể vừa là trọng trách vừa là động lực để thúc đẩy hoạt động các CĐCS trong khối nói riêng phong trào thi đua nói chung ngày càng thực chất, hiệu quả. Đáng chú ý, nội dung thi đua gắn với nhiều sự kiện lớn trong năm như Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ kiệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung tay cùng các tổ chức chính trị và cả cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid – 19…

Ghi nhận thực tế trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện hay thì phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cũng đã phát huy hiệu quả, Phó chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Hồ Văn Thông Em cho biết: “Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với chính quyền, Ban Giám đốc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong công chức, viên chức, người lao động, đã có nhiều tập thể, cá nhân tích cực nghiên cứu, sáng tạo ra các mô hình, giải pháp ứng dụng có hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ đắc lực trong công tác phòng, chống dịch như pha chế nước rửa tay sát khuẩn theo chuẩn WHO, sáng tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động, xe phun khử trùng tự động, Chế tạo cây đo nhiệt độ trán điều khiển từ xa sử dụng kiểm tra nhiệt độ mọi người khi vào cổng bệnh viện, chế tạo tấm chắn nhựa trang bị phòng hộ…”

  Từ những kết quả nêu trên cho thấy các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, trọng tâm phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và tạo hiệu ứng tích cực đối với xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo không khí sôi nổi, động viên CNVCLĐ phát huy tinh thần lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ, nhất là giúp người lao động yên tâm công tác, lao động sản xuất, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua với lãnh đạo LĐLĐ huyện, thị, thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua năm 2020.

T.N