Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực phòng, chống COVID- 19

01:27 28/04/2020

Để kịp thời ghi nhận, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian qua. Sáng ngày 27/4/2020, Hội đồng thi đua khen thưởng và tiền lương cơ quan LĐLĐ tỉnh đã tiến hành họp xét khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp tích cực phòng, chống COVID- 19.

Sáng kiến “Xe cung cấp thực phẩm điều khiển từ xa” phục vụ thức ăn cho các khu cách ly của Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thiện Hòa, CĐCS BV Đa khoa Khuc vực tỉnh đề nghị TLĐ khen thưởng

Theo đó, Hội đồng thi đua khen thưởng và tiền lương đã thống nhất khen thưởng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 46 trường hợp (14 tập thể, 32 cá nhân) thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đột xuất cho 01 tập thể và 1 cá nhân thuộc các đơn vị y tế là tuyến đầu chống dịch với những đóng góp quan trọng góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19. Cụ thể tập thể và cá nhân được đề nghị TLĐ khen thưởng đều CĐCS Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh với 2 sáng kiến tập thể “Chế tạo cây đo nhiệt độ trán điều khiển từ xa sử dụng kiểm tra nhiệt độ mọi người khi vào cổng bệnh viện”, Xe Phun khử khuẩn môi trường tự động”; 1 sáng kiến cá nhân “Xe cung cấp thực phẩm điều khiển từ xa”. Đây là những sáng kiến phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ y bác sỹ làm nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn về y tế tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Sáng kiến “Màng che mặt hạn chế sự lây nhiễm qua tiếp xúc” của đoàn viên Trần Thị Thu Vân, CĐCS Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang được tặng BK LĐLĐ tỉnh

T.N