Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CHĂM LO BẢO VỆ

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động ở các doanh nghiệp

08:14 06/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-LĐLĐ ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc giám sát thực hiện pháp luật lao động năm 2018 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Trong hai ngày 30 – 31/10/2018, Đoàn Giám sát do đồng chí Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại 3 doanh nghiệp, gồm: công ty TNHH Everwill, công ty TNHH An Giang Samho và Chi nhánh 1 - Công ty CP đầu tư 434.

Ảnh: Đoàn Giám sát làm việc tại công ty An Giang Samho

Tham gia Đoàn Giám sát có đại diện các cơ quan: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, Sở LĐTBXH, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế và đại diện công đoàn cấp trên cơ sở tại các khu công nghiệp và huyện Châu Phú. Tại các buổi giám sát, Đoàn giám sát được nghe đại diện doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động và chấp hành pháp luật tại đơn vị, nghe đại diện Tổ khảo sát báo cáo kết quả khảo sát tại từng đơn vị. Từng thành viên trong đoàn yêu cầu đơn vị báo cáo, làm rõ thêm các nội dung liên quan theo đề cương báo cáo của đơn vị. Đại diện Đoàn đã có những nhận xét chung cho đợt giám sát tại đơn vị, đồng thời kiến nghị với các đơn vị chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.

CNLĐ công ty CP 434 ghi phiếu khảo sát thông tin

Trước đó, để có thêm thông tin từ người lao động, Đoàn Giám sát đã cử tổ khảo sát đến các đơn vị để khảo sát 130 công nhân lao động bằng hình thức phiếu khảo sát trực tiếp. Căn cứ vào các thông tin này, giúp Đoàn Giám sát có đánh giá khách quan hơn về hoạt động giám sát và tình hình thực tế của các đơn vị.

Trong buổi giám sát, đại diện các doanh nghiệp cũng phản ánh với Đoàn giám sát những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cũng như trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động ở từng đơn vị. Đại diện Đoàn giám sát cũng đã chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với địa phương, qua đó động viên các doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu ổn định sản xuất, có chính sách phù hợp để thu hút người lao động, phải luôn đổi mới phương thức hoạt động để kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và ổn định an sinh xã hội của địa phương.

Phi Long