Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

CĐ Ngành Y tế: Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ IV/2019

07:56 25/10/2019

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ IV/2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm; tổ chức ký kết phối hợp hoạt động với LĐLĐ huyện, thị, thành phố giai đoạn 2019 - 2023 và ký cam kết thi đua triển khai xây dựng cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa”.

Ảnh: Ký cam kết thi đua triển khai xây dựng cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa” trong Ngành Y tế

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh; Dược sĩ Chuyên khoa II Từ Hoàng Tước - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đồng chí Dương Thị Thu Cúc - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế. Cùng tham dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, thị thành phố; đại diện lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế tuyến huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế.

Theo đó, 09 tháng đầu năm 2019, hoạt động Công đoàn ngành Y tế đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là việc thực hiện vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động; Đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên trong ngành; công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên đạt được hiệu quả cao; Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào mang tính đặc thù của ngành… Ngoài ra, hội nghị còn tập trung triển khai thực hiện một số hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Hội nghị, cũng đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Y tế và Liên đoàn Lao động huyện, thị, thành phố giai đoạn 2019 - 2023. Đồng thời, nhằm hưởng ứng tích cực cuộc vận động giảm thiểu chất thải nhựa theo Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế còn ký cam kết thi đua về triển khai xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa” với các đơn vị trong ngành Y tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Minh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong hoạt động Công đoàn ngành Y tế 9 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh, đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; theo dõi, nắm sát tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của đoàn viên, người lao động; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 với tinh thần thiết thực, phong phú, thu hút sự tham gia rộng rãi của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động./.

Thông Em