Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
Nghiên cứu, trao đổi

CĐCS xã Lê Chánh: Hiệu quả từ các phong trào thi đua

09:45 26/10/2016

Nâng chất và phát huy hiệu quả trong cách làm, nội dung thi đua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Lê Chánh (TX. Tân Châu) đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận năm 2016, đạt danh hiệu CĐCS trong sạch vững mạnh. Bám sát yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, CĐCS đã đẩy mạnh phong trào tại cơ sở, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Responsive image
 

Năm 2016, thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động thị xã Tân Châu về hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, theo đó CĐCS xã Lê Chánh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua như: Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, “Phong trào thực hiện nếp sống văn minh đô thị”… có 56/56 đoàn viên hăng hái tham gia, đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, CĐCS còn phối hợp cùng Hội Phụ nữ tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; các hoạt động vui tết Trung thu cho thiếu nhi (01/6), ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10)… Ngoài ra, CĐCS xã Lê Chánh còn phối hợp cùng UBMTTQVN xã phát động phong trào ngày chạy  “Olympic vì sức khỏe toàn dân theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với gây Quỹ vì người nghèo năm 2016, thu hút trên 47 đoàn viên công đoàn và học sinh tham gia.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, CĐCS xã Lê Chánh phối hợp cùng Hội nông dân xã tổ chức cất mới và sửa chữa 02 cầu giao thông nông thôn thuộc 02 vùng bờ Bắc và bờ Nam kênh Vĩnh An với kinh phí thực hiện công trình gần 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do nhân dân trong và ngoài địa phương đóng góp. Đồng thời, phối hợp tổ chức rãi đá nâng cấp 03 tuyến đường giao thông nội đồng thuộc vùng bờ Nam kênh Vĩnh An chiều dài 4km với hơn 30 ngày công lao động.

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Lê Chánh Nguyễn Thanh Sơn cho biết có thể nói trong những năm qua, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tại cơ quan đơn vị luôn có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua nổi bật như phong trào 02 giỏi, xây dựng nông thôn mới, phong trào thực hiện nếp sống văn minh đô thị luôn thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng tích cực; Bên cạnh đó CĐCS còn phối hợp cùng UBND xã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết giao ước thi đua trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Từ những thành tích và kết quả đạt được năm 2016, trong những năm tiếp theo CĐCS xã Lê Chánh tiếp tục phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát động và tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, phối hợp và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh.    

 

 

Hữu Hậu - CĐCS Lê Chánh