Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ huyện An Phú: tổ chức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW

07:17 04/10/2019

Ngày 02/10, LĐLĐ huyện An Phú chủ trì phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng LĐ, TB & XH huyện, Bảo hiểm xã hội huyện tiến hành giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Y tế huyện về thực hiện một số quy định của Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH.

 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã nghe báo cáo của đơn vị, kết hợp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, trao đổi trực tiếp làm rõ các nội dung có liên quan và thống nhất đánh giá: Các đơn vị thực hiện khá tốt quy định của Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, chấp hành nghiêm ngày, giờ công lao động; xây dựng, ban hành và thực hiện tốt các quy chế; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động, qua đó tạo niềm tin của cán bộ, đoàn viên vào tổ chức công đoàn… Tuy nhiên, kết quả giám sát tại các đơn vị còn một số hạn chế như: việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phối hợp đôn đốc chuyên môn thực hiện trích đóng BHXH, BHYT cho người lao động có lúc chưa kịp thời; chưa làm tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn lao động nữ làm thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh; công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách liên quan đến hoạt động công đoàn còn thiếu.

Cũng tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Kim Uyên - Chủ tịch LĐLĐ huyện đề nghị đơn vị cần phát huy hơn nữa chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh./.

Văn Minh