Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới: Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

02:35 01/02/2021

Ngày 30/01, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kiều Thy, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Đồng thời, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021, cũng như báo cáo các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020, kế hoạch công tác giám sát năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn; thể hiện ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao của mỗi cán bộ, công chức đã tham gia thảo luận tích cực, nghiêm túc, sôi nổi, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, công tác đột phá và phong trào thi đua mà đơn vị phát động, từ đó đề ra các biện pháp, giải pháp hiệu quả, vạch ra kế hoạch cụ thể trong tổ chức, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Hội nghị còn tiếp thu một số ý kiến đóng góp xoay quanh việc thực hiện các chế độ đối với người lao động, kết quả thực hiện các phong trào thi đua của công đoàn trong năm,… để từ đó quyết tâm tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra.

Ngoài ra, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm: 03 đồng chí Hồ Thanh Hiền (Trưởng Ban Thanh tra nhân dân), Lê Minh Hoàng và Dương Duy Tín (Ủy viên) với tỉ lệ tín nhiệm 100%.

Để giữ vững, phát huy các thành tích của đơn vị trong năm 2021 và những năm tiếp theo, là cơ sở để công đoàn cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cũng như chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại cơ quan, Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn Viện kiểm sát đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 với sự nhất trí cao của toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới.

Ngoài ra, để biểu dương thành tích của công đoàn viên đơn vị trong thực hiện chuyên môn và hoạt động công đoàn trong năm 2020, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan đã tặng giấy khen cho 01 công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm 2020, đây là động lực khích lệ mỗi cá nhân tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Hội nghị là dịp để mỗi cán bộ, công chức cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; Cũng như đề đạt những tâm tự, nguyện vọng trong quá trình công tác, sinh hoạt tại đơn vị, từ đó lãnh đạo Viện kịp thời nắm bắt, xây dựng các giải pháp hữu hiệu để tiếp tục lãnh đạo đơn vị đoàn kết, chung sức giữ vững danh hiệu thi đua trong năm 2021.

Đồng chí Đoàn Thụy Thùy Trang, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Chợ Mới báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020

Đồng chí Tôn Văn Xuyên, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Chợ Mới trình bày kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021

Đồng chí Lê Trần Long, Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021

Đại biểu Hội nghị tham gia thảo luận

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022 ra mắt tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Kiều Thy, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng và đồng chí Lê Trần Long, Chủ tịch công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2021

Đồng chí Nguyễn Kiều Thy, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng thông qua Nghị quyết và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020

Duy Tín