Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ tỉnh: Làm việc với BCH CĐCS Doanh nghiệp trực thuộc tỉnh

01:31 02/10/2019

Ngày 01 - 02/10/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với CĐCS doanh nghiệp là thành viên thuộc Khối thi đua 8, 9, 10 trực thuộc LĐLĐ tỉnh để nắm tình hình hoạt động công đoàn 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú chủ trì các buổi làm việc cùng với các đồng chí Phó Chủ tịch, trưởng, phó các ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh và thành viên các Khối thi đua.

Ảnh: Buổi làm việc giữa LĐLĐ tỉnh với BCH CĐCS doanh nghiệp thuộc Khối thi đua 9

Qua các buổi làm việc, các thành viên Khối thi đua báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn 09 tháng đầu năm 2019; phản ánh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời đề xuất, kiến nghị với LĐLĐ tỉnh một số nội dung nhằm nâng chất hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành CĐCS doanh nghiệp đối với hoạt động của đơn vị và công đoàn; đồng cảm, chia sẻ những khó khăn của các cơ sở. Đồng thời, tiếp thu và ghi nhận ý kiến đề xuất của các CĐCS doanh nghiệp, giao các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh nghiên cứu, tham mưu nhằm cải thiện, nâng chất hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn, nâng cao cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CĐCS hoạt động; chỉ đạo, nhắc nhở các công việc trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 đối với các CĐCS. Bên cạnh, đề nghị Ban Chấp hành các CĐCS cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đến các hoạt động của Công đoàn; Gắn kết, phát huy mối quan hệ giữa các thành viên trong Khối, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động, triển khai các chương trình, kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và Khối thi đua để mô hình hoạt động Khối phát huy hiệu quả; Nghiên cứu, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chính trị của đoàn viên trong Khối./.

Linh Châu