Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ huyện Chợ Mới: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018

10:19 07/11/2018

Sáng ngày 06/11/2018, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thị trấn Chợ Mới, LĐLĐ huyện Chợ Mới tổ chức Lớp tập huấn Nghiệp vụ công đoàn năm 2018 cho 150 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Ảnh: Tập huấn chuyên đề nghiệp vụ công tác nữ công tại CĐCS tại LĐLĐ huyện Chợ Mới

Lớp tập huấn diễn trong 02 ngày (06 - 07/11/2018) với 05 chuyên đề gồm công tác tài chính, công tác Ủy Ban kiểm tra công đoàn, công tác tổ chức CĐCS, thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ cơ sở và công tác nữ công CĐCS. Mỗi chuyên đề được các đồng chí là báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo với phương châm ngắn ngọn dễ hiểu, nhấn mạnh những điểm trọng tâm cần thiết trong từng lĩnh vực hoạt động công đoàn tại cơ sở. Đồng thời tại buổi tập huấn báo cáo viên dành thời gian trao đổi kinh nghiệm thực tế cũng như lắng nghe những khó khăn khi tổ chức triển khai thực hiện các nghiệp vụ công tác công đoàn tại cơ sở.

Thông qua các lớp tập huấn nhằm trang bị đầy đủ trình độ lý luận kiến, kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác công đoàn, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn mới tham gia Ban chấp hành công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thanh Liêm - LĐLĐ huyện Chợ Mới