Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ Tp. Long Xuyên: tập huấn cán bộ công đoàn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên công đoàn

07:21 26/04/2019

Trong hai ngày 23-24/4/2019, Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên lần lượt tổ chức 03 lớp tập huấn cán bộ công đoàn sử dụng phầm mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên công đoàn, có 124 lượt cán bộ công đoàn tham dự.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn cơ sở phụ trách công tác đổi thẻ đoàn viên công đoàn nắm được cơ chế hoạt động và sử dụng được các tính năng cơ bản của phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; khai thác các chức năng cập nhật, tra cứu thông tin đoàn viên phục vụ cho công tác theo dõi, tổng hợp thông tin báo cáo, quản lý đoàn phí; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đoàn viên thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy thời gian tập huấn ngắn nhưng đã truyền đạt đầy đủ các thao tác, nghiệp vụ cơ bản cho các đồng chí tham dự. Tuy bước đầu có nhiều vướng mắc nhưng sau buổi tập huấn, các Công đoàn cơ sở sẽ tiếp cận sử dụng phần mềm, cập nhật thông tin đoàn viên công đoàn đầy đủ nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Minh Nguyệt