Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ huyện Tịnh Biên: bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2018

08:54 19/11/2018

Sáng ngày 13/11, Ban thường vụ LĐLĐ huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2018 cho 130 đại biểu là ủy viên BCH LĐLĐ huyện khóa X, chủ tịch và phó chủ tịch các CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ảnh. Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2018

           Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên LĐLĐ tỉnh triển khai các chuyên đề về: nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, công tác vận động nữ CNVC-LĐ, công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức phong trào thi đua, công tác tài chính, công tác kiểm tra, công tác văn thư lưu trữ, hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS và nghiệp đoàn cùng với một số biểu mẫu nghiệp vụ công đoàn.

           Đây là một trong những nội dung quan trọng, cần thiết đối với cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ CĐCS, cán bộ mới tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)