Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ tỉnh: Họp Ban Thường vụ (mở rộng) thông tin một số hoạt động nổi bật trong tháng 3/2021

07:49 31/03/2021

Chiều ngày 29/3, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả hoạt động nổi bật trong tháng 3/2021, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2021. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh.

 

Tại buổi họp, ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn trọng tâm tháng 3/2021; các đại biểu tập trung đóng góp một số nội dung như: Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết quý I/2021; Kế hoạch phát động phong trào thi đua Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao trong CNVCLĐ giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết TƯLĐTT 2021 - 2023 và Kế hoạch thực hiện bộ Luật Lao động 2019, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021; Đề xuất điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng Quỹ Xã hội Công đoàn, thay đổi định mức hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn và các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021…

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Thiện Phú biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tích cực của đội ngũ cán bộ công đoàn, các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các CĐCS trong toàn hệ thống. Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021, cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội Đảng, đại hội Công đoàn các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; Hướng dẫn thi đua cao điểm hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; Chuẩn bị sơ kết công tác phối hợp các ngành, sơ kết Chỉ thị 05/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2020./.

Mỹ Hạnh - VP