Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ huyện An Phú: kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn và tài chính công đoàn năm 2019

07:32 21/10/2019

Từ ngày 15 - 17/10, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện An Phú đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn 9 tháng đầu năm 2019 tại 13 CĐCS trường học.

 

Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các CĐCS đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ, triển khai và thực hiện tốt các mặt hoạt động của tổ chức công đoàn; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ tại đơn vị mình, nhất là tập trung Tháng Công nhân 2019 và kỷ niệm 90 ngày thành lập công đoàn Việt Nam; đầu nhiệm kỳ BCH công đoàn cũng đã kịp thời xây dựng các quy chế của BCH công đoàn và ban hành nghị quyết chính thức để đi vào hoạt động; duy trì chế độ họp BCH, UBKT theo quy định; hàng năm có xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra, có hồ sơ, biên bản kiểm tra theo quy định; ngoài ra còn tổ chức phát động và tham gia tích cực các phong trào thi đua, tham gia hội thi tìm hiểu, phong trào xã hội từ thiện tại địa phương, đơn vị.

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, một số CĐCS được kiểm tra đã triển khai áp dụng phần mềm kế toán công đoàn theo hướng dẫn của TLĐ và chỉ đạo của công đoàn cấp trên; cặp nhật phần mềm quản lý đoàn viên; hồ sơ chứng từ thanh toán đầy đủ, hợp lệ; việc thu đoàn phí, trích kinh phí công đoàn đảm bảo đúng theo quy định; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đã được công đoàn cấp trên phê duyệt kịp thời. Hàng năm nguồn tài chính công đoàn được tập trung cho hoạt động chăm lo là chủ yếu.

Tuy nhiên, Đoàn cũng đã chỉ ra một số thiếu sót còn tồn tại trong việc chấp hành Điều lệ và công tác quản lý tài chính công đoàn của một số CĐCS như: việc chưa làm thủ tục đề nghị cấp thẻ đoàn viên mới, chưa ban hành đầy đủ quy chế chi tiêu tài chính theo quyết định 1910/QĐ-TLĐ, ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam về việc thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở để ban hành; quy chế phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường; BCH các CĐCS cũng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Việc tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn là hết sức cần thiết, hữu ích, đồng thời cũng là buổi tập huấn nghiệp vụ tại chỗ, giúp đội ngũ cán bộ CĐCS nắm vững hơn kỹ năng, kiến thức, góp phần nâng cao năng hiệu quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

Văn Minh