Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ TP.Long Xuyên: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XII ( mở rộng)

01:20 05/02/2020

Chiều ngày 04/02/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, triển khai chương trình trọng tâm và kế hoạch phát động thi đua năm 2020. Chủ trì hội nghị Đ/c Hồ Đăng Dương, UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Long Xuyên.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019

Tại Hội nghị đã triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2020 và một số nội dung như: phát động phong trào thi đua năm 2020; vận động đoàn viên, CNVCLĐ thành phố đóng góp hỗ trợ hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội xã Mỹ Hòa Hưng theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy; phát động đoàn viên, CNVCLĐ khu vực nhà nước thực hành tiết kiệm tham gia ủng hộ quỹ An sinh xã hội (thay cho việc đóng góp Quỹ Xã hội Công đoàn) và vận động đóng góp Quỹ Xã hội Công đoàn đối với đoàn viên khu vực ngoài nhà nước; vận động đoàn viên khối Giáo dục đóng góp quỹ tương trợ giáo dục năm 2020; Kế hoạch phát triển ĐVCĐ, ký kết thỏa thuận chính sách ưu đãi cho ĐVCĐ, hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020...

Qua triển khai các báo cáo, kế hoạch, hướng dẫn các chuyên đề thực hiện trong năm 2020, đại biểu đã tham gia đóng góp sôi nổi, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động công tác Công đoàn năm 2020 và những năm tiếp theo... Hội nghị ngắn nhưng đã tiến hành đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của công đoàn thành phố trong năm qua, triển khai được nhiều nội dung quan trọng năm 2020 và với quyết tâm cao, cán bộ công đoàn sẽ cố gắng ra sức phấn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Dịp này, LĐLĐ thành phố đã trao 21 giấy khen cho các tập thể CĐCS có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019 cấp thành phố.

Cúc Nguyễn