Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ TP. Long Xuyên: Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố bầu bổ sung nhân sự mới

03:48 05/01/2019

Chiều ngày 04/01, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thành phố bầu bổ sung nhân sự mới gồm: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019. Dự chúc mừng có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Nhiên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Trung Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thị Minh Nguyệt cùng các đồng chí trong Ban chấp hành LĐLĐ thành phố.

Ảnh. Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Đăng Dương tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được trúng cử

Theo đó, Hội nghị đã tiến hành bầu cử các bước theo quy định; kết quả bầu bổ sung đồng chí Phạm Công Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Long Xuyên vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Phan Công Bằng, Ủy viên Ban Thưởng vụ LĐLĐ thành phố vào chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng thời, hội nghị đã triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019 và phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ với các nội dung như: vận động đoàn viên, CNVCLĐ thành phố đóng góp hỗ trợ hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại xã Mỹ Hòa Hưng (theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy); phát động đoàn viên, CNVCLĐ khu vực nhà nước thực hành tiết kiệm tham gia ủng hộ Quỹ An sinh xã hội (thay cho việc đóng góp Quỹ Xã hội Công đoàn) và vận động đóng góp Quỹ Xã hội Công đoàn đối với đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước; vận động đoàn viên khối Giáo dục đóng góp Quỹ Tương trợ giáo dục năm 2019; và kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể cho người lao động trên địa bàn thành phố.

Ảnh. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Nhiên (trái), Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Đăng Dương tặng hoa cho đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 do chuyển công tác

Dịp này, thay mặt Ban lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố Long Xuyên tặng hoa, quà cho đồng chí Dương Kiếm Anh thôi tham gia Ban chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 do chuyển công tác khác./. 

Minh Nguyệt