Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – 2019"                    Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP. Long Xuyên: Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023

08:59 19/11/2018

Sáng 15/11, tại Hội trường Thành ủy Long Xuyên, CĐCS Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP. Long Xuyên tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự có đồng chí Phạm Thành Thái, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Đăng Dương và 46 đoàn viên.

 

Ảnh. Ban Chấp hành CĐCS chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, LĐLĐ thành phố, nhiệm kỳ qua, CĐCS Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP. Long Xuyên hoạt động đạt được nhiều kết quả quan trọng: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị luôn được quan tâm; cán bộ, công chức được tham gia học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động được thực hiện tốt. Đặc biệt, vận động 100% cán bộ, công đoàn viên tham gia đóng góp tích cực các quỹ xã hội từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái… do các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phát động; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi con cán bộ, công chức cơ quan nhân các ngày lễ trong năm và đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc hàng năm. Bên cạnh, Công đoàn cơ sở thực hiện tích cực, có hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; hàng năm CĐCS luôn đạt “Vững mạnh”, bình quân có trên 95% đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trên 20% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, CĐCS Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP. Long Xuyên phấn đấu: 100%  cán bộ, công chức, công đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết của tổ chức công đoàn; 100% cán bộ, công chức, công đoàn viên và người lao động tham gia đóng góp xây dựng “Quỹ An sinh xã hội”, “Tháng hành động vì trẻ em” theo kế hoạch phát động của LĐLĐ thành phố; hàng năm, phấn đấu có trên 95% cán bộ, công chức, công đoàn viên và người lao động đạt danh hiệu “Hai giỏi”; phấn đấu có 100% cán bộ Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục xây dựng Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hàng năm…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, đồng chí Vương Mai Trinh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy – HĐND - UBND thành phố  đắc cử chức Chủ tịch CĐCS./.

Dương Kiếm Anh