Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới: Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

09:07 17/01/2020

Ngày 15/01, Ban Chấp hành CĐCS Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Viện trưởng cùng toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới.

Đồng chí Tôn Văn Xuyên - Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo kế hoạch phát động thi đua

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát, tổng kết phong trào thi đua, thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; các kế hoạch công tác kiểm sát, phát động thi đua và công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020.

Đồng chí Lê Trần Long - Công đoàn viên tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn; thể hiện ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao, công chức, người lao động đã tham gia thảo luận tích cực, sôi nổi, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, công tác đột phá của đơn vị và đề ra các biện pháp, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác mà Ngành và Quốc hội giao; đồng thời góp ý kiến với Ban Chấp hành công đoàn đơn vị phát huy hơn nữa việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, giữ vững thành tích đã đạt được, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Viện trưởng và đồng chí Tôn Văn Xuyên - Chủ tịch công đoàn Viện kiểm sát cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2020. Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Kiều Thy thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, được toàn thể công chức, người lao động nhất trí cao.

Đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Viện trưởng và đồng chí Tôn Văn Xuyên - Chủ tịch công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2020

Hội nghị không chỉ là dịp để công chức, người lao động thực hiện quyền dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến, thể hiên tâm tư, nguyên vọng trong quá trình công tác tại đơn vị, mà còn giúp tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động đánh giá các thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như tìm ra các nguyên nhân, đóng góp các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các khâu công tác, chung sức giữ vững danh hiệu thi đua trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.

Tác giả: Duy Tín - Nguồn tin: VKSND huyện Chợ Mới