Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Sở Tư pháp: tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019

10:07 02/01/2019

Ngày 27/12, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp Ban Giám đốc Sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, ông Trần Công Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng chủ trì Hội nghị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

Ảnh. Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo trọng tâm như: Báo cáo tóm tắt công tác tư pháp năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà nước tại cơ quan; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ… Đồng thời, sau khi đại diện đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp ý kiến thảo luận công khai, dân chủ nhằm đóng góp, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Hội nghị cũng đã phát động rộng rãi phong trào thi đua năm 2019 và đại diện chính quyền, công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua nhằm tiếp tục khuyến khích công chức, viên chức, người lao động phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu công tác trong năm 2019.

Bích Ngọc