Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)                    Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

LĐLĐ TP. Long Xuyên, Châu Thành: tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2019

04:53 05/08/2019

Sáng ngày 01/8, Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, có 618 lượt cán bộ công đoàn tham dự.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Đăng Dương phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thời gian tập huấn diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 01- 02/8/2019), với 05 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, kiểm tra tài chính công đoàn; Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động; Tập huấn phần mềm kế toán và triển khai văn bản mới của Tổng Liên đoàn; công tác quản lý tài chính công đoàn.

Thời gian tập huấn tuy ngắn nhưng đã truyền đạt đầy đủ công tác nghiệp vụ, cũng như kỹ năng hoạt động công đoàn cho các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Kế toán công đoàn, góp phần nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong tình hình hiện nay.

Minh Nguyệt

Cùng ngày, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, LĐLĐ huyện Châu Thành tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên Công đoàn cho 105 đồng chí làm công tác sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Tại buổi tập huấn, các đồng chí tham dự được thao tác thực hành các nội dung cơ bản của phần mềm như: Nhập mới thông tin đoàn viên, quản lý đoàn viên, xuất in thẻ, quy trình chuyển đổi đoàn viên... Sau lớp tập huấn, LĐLĐ huyện tiếp tục nhắc nhở, đôn đốc các Công đoàn cơ sở hoàn thiện các bước đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh in thẻ đoàn viên.

Huỳnh Vân