Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức - lao động năm 2019.

03:19 03/01/2019

Ngày 28/12, Thủ trưởng phối hợp BCH Công Đoàn cơ sở Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức - lao động (CB,CC-LĐ) năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; đồng chí Từ Thanh Khiết - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thoa - Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì, cùng toàn thể CB, CC - LĐ cơ quan tham dự Hội nghị.

 

Hội nghị đã kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC - LĐ năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; báo cáo hoạt động tài chính năm 2018 và kinh phí được duyệt năm 2019; báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018,... Đồng thời, phát động CB, CC - LĐ cơ quan đăng ký sáng kiến, giải pháp cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019. Trong Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp về các nội dung liên quan đến đời sống cán bộ, tình hình hoạt động cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ,… Thủ trưởng cơ quan đã giải trình và tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của CB,CC-LĐ để triển khai thực hiện trong năm 2019 đạt kết quả hơn.

Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhiệm vụ của BCH Công đoàn cơ sở cơ quan năm 2019, Thủ Trưởng cơ quan BCH Công Đoàn đã tiến hành ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo cơ quan đã trao giấy công nhận cho 08 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018, 19 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018, tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 26 đồng chí. Ngoài ra, BCH Công đoàn công nhận 26 Công đoàn viên xuất sắc, 16 đồng chí đạt danh hiệu Nam “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” và 10 đồng chí đạt danh hiệu nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CB, CC - LĐ, tất cả đồng thuận cao với những chỉ tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện trong năm 2019./.

Quốc Toàn