Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CHĂM LO BẢO VỆ

Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

01:23 06/02/2021

         Thực hiện Quyết định 1921/QĐ-TLĐ, ngày 12/01/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; với phương châm không để đoàn viên, người lao động không có Tết, bên cạnh thực hiện kế hoạch chăm lo Tết như thường niên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét hỗ trợ 501 suất với tổng số tiền là 501 triệu đồng từ nguồn tài chính công đoàn để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

          Theo đó, sáng ngày 06/02/2021, đồng chí Nguyễn Thiện Phú – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho 107 đoàn viên, người lao động của CĐCS Công ty THHH MTV TM-XNK Hồng Nhân, thị xã Tân Châu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020, mỗi suất giá trị 1.000.000 đồng. Đồng thời, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn khẩn trương đến thăm, trao tặng kịp thời các suất còn lại để hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

 
 

Ban TG