Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ GIỚI

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam” cho cán bộ, đoàn viên công đoàn

09:18 15/04/2020

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa ban hành công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam” nhằm kịp thời động viên và ghi nhận những đóng góp của cá nhân đoàn viên, cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp cho phong trào nữ CNVCLĐ tỉnh An Giang.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Ban Chấp hành công đoàn các cấp tiến hành rà soát, xét chọn và đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho Trưởng ban nữ công công đoàn các cấp;  Nữ đoàn viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, danh hiệu “Anh hùng lao động”, được nhận giải thưởng Nhà nước, giải thưởng của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ cấp tỉnh đến huyện; Chủ sử dụng lao động tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, đơn vị sự nghiệp công lập có từ 200 lao động nữ trở lên; Cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp…. có thời gian công tác từ 5 năm trở lên tùy theo đối tượng cụ thể và có nhiều đóng góp hiệu quả cho phong trào nữ CNVCLĐ tại địa phương vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Kỷ niệm chương được xét tặng định kỳ hàng năm vào dịp kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam (20/10) và chỉ tặng một lần cho mỗi cá nhân, không có hình thức truy tặng.

Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" được xét trao tặng hàng năm

cho các cá nhân có thành tích đóng góp tích cực.

Thanh Thúy