Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Công đoàn tỉnh An Giang: họp Báo thông tin về Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

07:42 02/03/2018

Chiều ngày 28/2, tại Phòng truyền thống Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ/c Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin về Đại hội X Công đoàn tỉnh với đại diện các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh

Được sự đồng ý Thường trực Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại hội sẽ được tổ chức trong 2 ngày (ngày 8 và 9/3/2018), phiên khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 8/3, sau khi Đoàn đại biểu đến dâng hoa Viếng tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị anh hùng của dân tộc, quê hương An Giang mến yêu.

Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức An Giang nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 5 năm thực hiện Luật Công đoàn (2012), Công đoàn tỉnh An Giang có nhiều đổi mới để phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển, tổ chức Công đoàn đứng trước nhiều vấn đề mới và rất lớn, đòi hỏi phải “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên gắn với đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tham gia xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Mục tiêu của Đại hội: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh; thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tham gia xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Khẩu hiệu: “Đổi mới, sáng tạo, hành động, trách nhiệm; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh nhà”

Tại buổi họp báo, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo với các phóng viên đại diện các cơ quan truyền thông báo chí: Báo An Giang, Báo Lao động, Đài Phát thanh truyền hình An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại An Giang, về các nội dung đại hội như: thông qua chương trình, nội dung dự thảo văn kiện; báo cáo đánh giá hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ qua, báo cáo kiểm điểm, thẩm định tham luận, thông tin dự kiến đề án nhân sự; thông qua danh sách khách mời; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cùng với phát động mạnh mẽ các phong thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nhằm nhiệt liệt chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 -2023. Đặc biệt, Đại hội đã triệu tập 299 đại biểu chính thức về dự đại hội. Trong đó, Đại biểu được bầu: 253 đại biểu (tỷ lệ 84,62%); đại biểu Ban Chấp hành đương nhiệm: 35 đại biểu (tỷ lệ 11,71%); đại biểu chỉ định: 11 đại biểu (tỷ lệ 3,68%).

Tiếp đến, ngày 02/3/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức hội nghị Tổng kết khen thưởng công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang, lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Minh Thành