Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Châu Phú: Đẩy mạnh hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

03:11 02/04/2021

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú đã phát động trong Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức lễ ký kết ghi nhớ với thủ trưởng đơn vị và đăng ký thực hiện chương trình trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn huyện.

Lễ ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển  tại CĐCS trường THCS Cái Dầu

Đến nay, LĐLĐ huyện Châu Phú đã có trên 200 ý tưởng, đề tài sáng kiến được đăng ký, đề xuất; 10 CĐCS thực hiện tổ chức lễ ký kết và 98 CĐCS thực hiện biên bản ghi nhớ hưởng ứng thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” với mục tiêu phấn đấu trong dịp cao điểm từ nay đến ngày 20/4, có trên 25 sáng kiến có giá trị làm lợi cao được đề xuất, triển khai ứng dụng.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện chứng kiến buổi ký kết

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Phú cho biết: Qua chương trình ký kết này, phong trào thi đua lao động sáng tạo được đẩy lên mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy việc xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển bền vững.

Huyền Châu