Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CĐCS BQL Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh: phát động hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và tháng Công nhân năm 2021

11:03 08/04/2021

Sáng ngày 07/4, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp lãnh đạo đơn vị tổ chức lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

 

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ông Nguyễn Khắc Nguyên - Phó Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công đoàn BQL Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh phát biểu khai mạc Lễ ký kết “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và phát động Tháng Công nhân năm 2021.

Chương trình nhằm động viên đoàn viên, viên chức và người lao động phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, ra sức thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Những sáng kiến vượt khó, phát triển của từng cá nhân đăng ký là những sản phẩm mới có thể được áp dụng trong và ngoài đơn vị, mang lại hiệu quả cho cộng đồng… đó cũng là góp phần cải cách hành chính và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt mô hình “Mỗi tuần một việc làm thiết thực” do Chi bộ và Ban giám đốc phát động. Đây được xem là hoạt động khởi đầu cho Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”.

 

Tại lễ phát động anh Phan Hữu Đức - Bí thư Chi đoàn, đại diện đoàn viên, công nhân lao động kêu gọi 100% đoàn viên, viên chức, người lao động tại đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng góp phần thành công Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và Tháng Công nhân năm 2021.

 

 

Trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2020.

Đến nay, đơn vị đã có 30 sáng kiến, vượt khó, phát triển đăng ký trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, chiếm 100% tổng số cán bộ, viên chức và người lao động.

Dịp này, CĐCS còn trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho đoàn viên có thành tích xuất sắc năm 2020./.

Thu Đào