Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Cụm thi đua số 04: Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

11:12 07/03/2019

Chiều ngày 6/03, tại Hội trường Sở Y tế, Cụm thi đua số 04 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành lấy ý kiến quy chế, kế hoạch hoạt động Cụm thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Ảnh. Cụm Thi đua số 04 tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Lưu Phong – Trưởng ban Chính sách – Pháp luật, các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh.

Bản giao ước thi đua được ký kết với nhiều nội dung quan trọng như: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả các phong trào: “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; duy trì và đẩy mạnh các chương trình công tác xã hội từ thiện. Đặc biệt là công tác khám và điều trị bệnh miễn phí cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh…

Thông Em