Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

LĐLĐ tỉnh: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng năm 2019

08:01 09/03/2020

Sáng ngày 05/3, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng năm 2019; ký kết giao ước thi đua năm 2020. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú chủ trì phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ ngành, CĐ các Khu CN tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua trực thuộc LĐLĐ.

LĐLĐ tỉnh ký kết với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Hội nghị được tổ chức nhằm đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, hướng về cơ sở, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động. Và cũng là một trong những đổi mới trong giải pháp nhằm thực hiện tốt nghị quyết số 07/NQ-TLĐ ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Thông qua báo cáo tổng kết được nêu tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến về đóng góp xoay quanh các giải pháp thực hiện nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2020 đã đề ra. Sau đó, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng trưởng Khối thi đua trực thuộc tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020. Đây là cách làm mới, mang tính đột phá, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện chỉ tiêu thi đua năm 2020, phát huy nguyên tắc dân chủ trong việc chỉ đạo, điều hành tổ chức hoạt động trong hệ thống công đoàn tỉnh An Giang.

LĐLĐ tỉnh ký kết với Khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Phú đề nghị: năm 2020, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các nội dung thi đua và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; trong đó đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm của tỉnh: “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, Phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tổ chức có hiệu quả Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất 01 mô hình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên./.

Võ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng Ban CS-PL