Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Tiếp tục nâng chất mô hình hoạt động cụm, khối thi đua

10:56 05/04/2021

Thời gian qua, mô hình hoạt động cụm, khối thi đua trong hệ thống công đoàn tỉnh An Giang đã phát huy hiệu quả và không ngừng nâng chất hoạt động góp phần tích cực để tạo nên sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ, chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo để xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận hiệu quả từ hoạt động cụm, khối thi đua

Hiện tại, thi đua theo hình thức cụm, khối trong hệ thống Công đoàn An Giang đã chia thành 3 cụm  (14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở), 10 khối thi đua (114 CĐCS trực thuộc tỉnh). Theo đó, hàng năm LĐLĐ tỉnh đều tổ chức sơ kết công tác thi đua, đánh giá những mặt làm được, nhận diện những hạn chế khó khăn để tìm cách tháo gỡ nâng chất hoạt động thi đua cụm, khối. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh duy trì hình thức ký kết giao ước thi đua và quyết định giao chỉ tiêu cho từng cụm, khối thi đua tạo tiền đề thi đua để cùng phát triển giữa các cụm, khối. Đặc biệt, cụ thể hóa từ mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân” hàng năm, BTV LĐLĐ tỉnh đều tổ chức làm việc định kỳ đầu năm với 10 khối thi đua trực thuộc, qua đó kịp thời, nắm bắt tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để định hướng chỉ đạo phù hợp theo tình hình thực tế tại các CĐCS, đó chính là một trong những điều kiện cần thiết để CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu của công đoàn cấp trên giao.

Chính từ cách làm chủ động, bám sát thực tế, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động đã thúc đẩy hoạt động cụm, khối thi đua ngày càng phát huy hiệu quả mang lại nhiều lợi ích chăm lo thiết thực cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh góp phần tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh từ cơ sở. Cụ thể, hầu hết các chỉ tiêu thi đua của cụm năm 2020 đều đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng, tiêu biểu như cụm thi đua 1 (gồm LĐLĐ Tp. Long Xuyên, LĐLĐ Tp. Châu Đốc, LĐLĐ huyện Châu Phú) có 388 CĐCS trực thuộc với hơn 20 ngàn đoàn viên, các đơn vị trong cụm đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên (tỷ lệ từ 100% đến vượt 130%); đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu thực hiện thu kinh phí công đoàn so với dự toán được giao; Cụm thi đua 3 (gồm LĐLĐ huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, Chợ Mới) có 473 CĐCS trực thuộc với hơn 18.000 đoàn viên, các đơn vị trong cụm đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS (tỷ lệ từ 100% đến vượt 230%) và đạt 100% chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng…

Đối với khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh thời gian qua cũng đã phát huy tốt mô hình với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến chăm lo lợi ích, quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ cũng như nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tiêu biểu như Khối thi đua 1 (10 CĐCS hành chính nhà nước) đã thực hiện đạt 100% chỉ tiêu phát triển đoàn viên, 110% (11/10) vượt chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền khối 1 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bác Tôn với Công đoàn Việt Nam”; khối thi đua 10 (9 CĐCS doanh nghiệp) đã thực hiện đạt và vượt 450% chỉ tiêu phát triển đoàn viên,  120% (12/10) vượt chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 100% CĐCS DN trong khối đều tổ chức tốt hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc, đặc biệt hưởng ứng Tháng Công nhân ngay trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn các CĐCS trong khối đã hợp lực, huy động nguồn lực xã hội hóa để chung tay chăm lo hỗ trợ 95 suất cho người lao động khó khăn, mỗi suất từ 400.000 đồng – 600.000 đồng với tổng số tiền 36 triệu đồng…

Hiệu quả thực tế từ hoạt động cụm, khối thi đua đã góp phần tích cực để LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng của Tổng Liên đoàn đã giao, cụ thể về chỉ tiêu phát triển đoàn viên đã vượt 103% (5.157/5.000 đoàn viên) so với chỉ tiêu giao; thu kinh phí công đoàn đạt 100% dự toán được giao… Đồng thời, hoạt động CĐCS cũng ngày càng khẳng định chất lượng, hiệu quả thiết thực, kết quả năm 2020 CĐCS khu vực Nhà nước HTTNV chiếm 99%, khu vực ngoài nhà nước chiếm 85,71%.

          Nâng chất hoạt động cụm, khối theo hướng chiều sâu

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì mô hình hoạt động cụm, khối thi đua vẫn còn tồn tại, hạn chế như đối với cụm thi đua mặc dù cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị như nhau nhưng hầu hết các đơn vị trong cụm chưa có nhiều sự phối hợp chặt chẽ để cùng sáng tạo thực hiện hoạt động, sáng kiến mang dấu ấn, đặc thù riêng của từng cụm thi đua. Còn đối với các khối thi đua hoạt động mang tính phong trào còn nhiều, những hoạt động theo hướng chăm lo chiều sâu, khai thác nội lực của từng đơn vị trong khối vẫn còn mờ nhạt…

 Nhận diện được những khó khăn thực tế trong hoạt động Cụm, khối thi đua trong hệ thống công đoàn tỉnh, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã định hướng chỉ đạo hoạt động cụm, khối thi đua phải triển khai hoạt động bài bản, đi vào chiều sâu, thực chất, phải sáng tạo ra các mô hình, cách làm hay thể hiện cụ thể qua các hoạt động chung của cụm, khối hướng đến chăm lo nhiều hơn, phát huy tính đại diện, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ cũng như nâng chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Tại lễ ký kết giao ước thi đua cụm 1, với vai trò cụm trưởng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Long Xuyên Trương Văn Chiêm cho biết: “Cụm thi đua thống nhất đưa nội dung phải có ít nhất từ 1 -2 hoạt động chung mang dấu ấn của cụm vào bảng ký kết giao ước thi đua, cùng nhau thể hiện quyết tâm thực hiện trong năm 2021”. Cũng thể hiện quyết tâm nâng chất hoạt động cụm theo hướng chiều sâu góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, cụm thi đua số 2 cũng đã đưa vào bảng ký kết giao ước thi đua về hoạt động chung của cụm phải ứng dụng công nghệ vào công tác công đoàn và đẩy mạnh truyền thông trên nhiều kênh…

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 cụm thi đua số 1 tại LĐLĐ thị xã Tân Châu

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 cụm thi đua số 3 tại LĐLĐ huyện Tịnh Biên

Tuyết Như