Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
TIN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình phương án duy trì 2% kinh phí công đoàn

10:39 01/10/2020

Sửa đổi Luật Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới Sáng nay (29.9), Uỷ ban về Các vấn đề xã hội họp phiên toàn thể lần thứ 18 cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Ảnh T.Vương

Dự phiên họp có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, việc này xuất phát từ yêu cầu khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn, đáp ứng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới. Đồng thời, yêu cầu từ việc thể chế hoá Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; cùng với đó là các yêu cầu về hội nhập kinh tế, quốc tế.

 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi. Ảnh T.Vương

 

Theo đó, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung tại 15 điều; sửa kỹ thuật tại 5 điều trong tổng số 33 điều của Luật Công đoàn.

Cụ thể, dự thảo Luật hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy Công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn. Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới. Hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ Luật Lao động 2019.

Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho hay, về cơ bản hồ sơ dự án Luật đã đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước ta là thành viên. Hồ sơ dự án Luật đã đảm bảo quy định theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, mặc dù Tổng LĐLĐ không đề nghị sửa đổi nội dung này nhưng các sửa đổi, bổ sung tại các điều khác lại có ảnh hưởng trực tiếp tới vấn này.

 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương - Đoàn Quảng Bình. Ảnh T.Vương

Trước mắt, Ủy ban tán thành với quan điểm và Tờ trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn. Điều này phù hợp với thực tiễn pháp luật của nước ta, phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam.

Đây là nguồn kinh phí giữ vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc bảo đảm để Công đoàn Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động và nhất là công đoàn cơ sở hoạt động, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, chăm lo phúc lợi xã hội cho người lao động, đặc biệt là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhiều đại biểu tán thành cần thiết phải duy trì kinh phí 2%

Thảo luận tại phiên họp, Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) tán thành với quan điểm cần phải sửa đổi Luật Công đoàn trong bối cảnh mới.

Góp ý một số nội dung cụ thể, ông Phương cho rằng, cần phải có những quy định trong luật để tổ chức công đoàn tiếp cận được với các doanh nghiệp. Hay quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách công đoàn.

Nhất trí với phương án về việc thu 2% kinh phí công đoàn tuy nhiên đại biểu Phương cũng lưu ý, cơ quan soạn thảo cần có những thuyết minh, giải trình cụ thể nhu cầu sử dụng kinh phí công đoàn, tài chính công đoàn, các giải pháp quy định về sử dụng phần kết dư kinh phí công đoàn nếu có…

Thảo luận tại phiên họp, Đại biểu Trương Thị Bích Hạnh (Đoàn Bình Dương) tán thành cao với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Về nguồn kinh phí công đoàn, Đại biểu Hạnh nêu rõ sự cần thiết phải duy trì 2% kinh phí công đoàn. Theo đại biểu, nguồn kinh phí 2% này là nguồn kinh phí chủ yếu để thực hiện các hoạt động chăm lo cho NLĐ ở cơ sở. “Nếu không có 2% này thì không biết NLĐ sẽ được chăm lo như thế nào” - Đại biểu Hạnh đặt câu hỏi.

Đại biểu Hạnh đánh giá, ở cơ sở, hiệu quả của khoản kinh phí 2% này rất lớn. Khoản kinh phí này không chỉ có các hoạt động hiếu, hỉ, phúc lợi xã hội mà rất nhiều hoạt động khác của tổ chức CĐ, các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của NLĐ từ nguồn kinh phí này.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng tán thành với việc thu 2% kinh phí công đoàn. Đây là nguồn kinh phí để hoạt động của tổ chức và chăm lo cho NLĐ.

Tại phiên họp, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp vào việc hoàn thiện dự thảo Luật.

Đồng thời, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đã tiếp thu, giải trình và báo cáo rõ thêm một số ý kiến các đại biểu quan tâm.

https://laodong.vn/thoi-su/nhieu-dai-bieu-quoc-hoi-dong-tinh-phuong-an-duy-tri-2-kinh-phi-cong-doan-840204.ldo

VƯƠNG TRẦN (laodong.vn)