Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!                    Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Khối thi đua số 1: Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020

04:15 19/06/2020

Ngày 17/6, Khối thi đua số 1 thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết Khối thi đua 01

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Chủ tịch CĐCS Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - Khối Trưởng khối thi đua 01 báo cáo tình hình công tác trong 6 tháng đầu năm của Khối. Theo đó, do phải tập trung phòng, chống dịch Covid 19 theo Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, nên việc thực hiện kế hoạch thi đua của Khối gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua các đơn vị trong Khối thi đua 01 đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội chi bộ, đảng bộ đơn vị, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tích cực tham gia góp ý văn kiện đại hội chi, đảng bộ cơ sở và văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Các công đoàn cơ sở trong Khối kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Đồng thời tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước tùy theo tình hình của đơn vị.

Cũng theo đánh giá của các đơn vị trong khối, các phong trào thi đua đã có nhiều tiến bộ, được tổ chức thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Khối; trở thành động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận góp ý kiến cho hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong Khối thi đua 1 luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là công cụ quan trọng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, là động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tập thể tích cực, chủ động, sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Hội nghị cũng đề cử, lựa chọn ra 01 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo đủ tiêu chí đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng; đồng thời cử đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh và toàn quốc sắp tới.

Lê Châu Mỹ Hoa - CĐCS Trường Chính trị Tôn Đức Thắng