Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!                    Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                    Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!
 • An Giang nâng cao vai trò tổ chức Công đoàn trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể
 • HƯỚNG TỚI CHƯƠNG TRÌNH 75 NGHÌN SÁNG KIẾN "ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - VƯỢT KHÓ - PHÁT TRIỂN"
 • NHẬT KÝ MỘT HÀNH TRÌNH (Núi Cấm An Giang Năm 2021)
 • Công đoàn Ngành Y tế nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên giai đoạn dịch bệnh
 • Những điểm nhấn công đoàn An Giang năm 2020
 • Nhiều Doanh nghiệp đạt danh hiệu "Doanh nghiệp vì người lao động"
 • Công đoàn đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên, người lao động
 • Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang, công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang: Khơi nguồn sáng tạo từ phong trào thi đua yêu nước
 • Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thông tin về hoạt động tháng công nhân năm 2020
Liên Kết Website
Văn bản mới
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập: